DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM

DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM

DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM

HKB cung cấp dịch vụ nhận mẫu kiểm nghiệm được công nhận ISO 17025:2017 hoặc được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Bộ Xây Dựng. Thông qua nội dung này, HKB mời quý khách hàng tìm hiểu về dịch vụ Kimem63 nghiêm của chúng tôi.
Xem chi tiết