Chính sách thanh toán

11/04/2022 1.084

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HKB

Sau đây là chính sách thanh toán của HKB, quý Khách hàng, đối tác sử dụng dịch vụ HKB vui lòng xem rõ chi tiết như sau: 

1. Phương thức thanh toán 

Quý Khách sẽ thanh toán cho Công ty HKB bằng tiền Đồng Việt Nam qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty HKB, thông tin như sau: 

  • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HKB;
  • Số tài khoản: 1234556 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hậu Giang. 
  • Nội dung chuyển tiền trên ủy nhiệm chi: “Tên Quý Khách thanh toán nội dung.............theo hợp đồng số...............”

Tiền thanh toán có thể trả thành 1 lần duy nhất hoặc 2 đợt theo quy định sau:

  • Đợt 1: Chuyển tạm ứng 50% (năm mươi phần trăm) giá trị hợp đồng, tương đương số tiền là.......... VNĐ (Bằng chữ: ..........), ngay sau khi ký hợp đồng. 
  • Đợt 2: Chuyển 50% (năm mươi phần trăm) giá trị hợp đồng còn lại, tương đương số tiền là.......... VNĐ (Bằng chữ: ..........), sau khi Hợp đồng đã thực hiện hoàn thành và nghiệm thu.

 

2. Thời hạn thanh toán

2.1. Quý Khách thanh toán (đợt 1) cho Công ty HKB trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Hợp đồng đã được hai bên ký kết và thanh toán (đợt 2) kể từ ngày Hợp đồng đã hoàn thành và nghiệm thu.

2.2. Sau khi Công ty HKB hoàn tất Hợp đồng. Nếu Quý khách chậm thanh toán quá 07 (bảy) ngày sau thời hạn theo quy định tại mục 2.1 nêu trên thì phải bồi thường cho Công ty HKB theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do ngân hàng mà Công ty HKB mở tài khoản, lãi suất quá hạn sẽ được tính từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi Quý Khách thanh toán đầy đủ cho Công ty HKB nhưng không vượt quá tổng giá trị Hợp đồng đã ký.

 

 

Bài viết liên quan
Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Bài viết Về Chính sách bảo mật thông tin (cá nhân, tổ chức) của HKBCert.vn 
Xem chi tiết